Za kreiranje nove prijave, pozicionirajte marker Marker na željenu lokaciju na mapi ili koristite automatsku lokaciju putem GPS-a mobilnog uređaja i kliknite na dugme "Kreirajte novu prijavu na izabranoj poziciji".
Sve prijave Otvorena Dodjeljena Na čekanju Promjena nadležnosti Nenadležan Završena
TTV240451: Rupe na ulicama i putevima

Dobar dan. Molim vas da se stanje ovog dijela puta sredi. Najšakljiviji je dio jer se ukljucujemo na put i iskljucujemo i, pod jedan usporava, pod dva nižim autima predstavlja problem. Dosta je prometna ova ulica, svake godine sve više, a opet niko nista ne radi po ovom pitanju.
Nadam se što bržoj reakciji.
Hvala!