O Sistemu 48

Sistem 48 za efikasno rješavanje komunalnih problema počinje sa radom 2016. godine


Platforma “Sistem 48” odnosi se na lokalne organe i službe zadužene za rješavanje komunalnih problema shodno nadležnostima. Ukoliko je prijavljeni komunalni problem u nadležnosti nekog od državnih organa, operateri su dužni da konkretne prijave proslijede nadležnom organu na dalje postupanje, a prema korisniku zatvore prijavu uz adekvatan odgovor o daljem putu iste.  SISTEM 48 omogućava građanima da u bilo koje vrijeme i na jednostavan način putem web portala: https://tivat.sistem48.me/ prijave komunalni problem i pratite status rješavanja prijava.


U pitanju je informacioni sistem uz pomoću kojeg građani na jednostavan način mogu prijaviti komunalni problem i tako ostvariti komunikaciju sa službom nadležnom za njegovo rješavanje. Cifra 48 u nazivu sistema predstavlja broj časova, odnosno vremenski rok u okviru kojeg se prijavljeni problem rješava ili se makar dobija povratna informacija o statusu rješavanja istog. 


*Rok od 48 sati teče radnim danima od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema.

Problem se može prijaviti u samo par koraka na web adresi https://tivat.sistem48.me/. Potrebno je odabrati dugme Nova prijava, zatim izabrati kategoriju komunalnog problem i precizno ga opisati. Neophodno je unijeti tačnu adresu na kojoj je problem uočen, dok su opciona polja koja mogu i ne moraju biti popunjena, polja u koja se može dodati fotografija problema, i unijeti kontakt podaci i željeni način obavještavanja o samom problemu. Pritiskom na dugme Pošalji problem će biti prijavljen. Aplikacija je u potpunosti prilagođena radu na mobilnim uređajima (pametni telefon, tablet, i sl.)

Sistem je dostupan 24 časa dnevno, svih 365 dana u godini.  

Prava i uslovi korišćenja

Unaprijeđeni Sistem 48 omogućava efikasniju obradu prijavljenih komunalnih problema


  • Sa ciljem da građani Opštine Tivat dobiju unaprijeđen, bolji i kvalitetniji servis
  • Sa GEO mapiranje prijava, unapređenom pretragom i filtriranjem postiže se kvalitetniji pregled prijava i njihova brža i kvalitetnija obrada
  • Od sada građani mogu da šalju dodatne komentare na postojećim prijavama, bez potrebe da se otvaraju nove prijave za isti prijavljen problem
  • Organi i preduzeća javne uprave svaki predmet prate u potpunosti sa mogućnošću prenosa nadležnosti interno među sobom i slanjem na vanjske instance nadležnosti tako da se zadržava puna hronologija obrade prijavljenog problema
  • Prioritetne kategorija prijava se isporučuju operaterima direktno tako da se djelovanje po istim može obavljati instantno 24/7 putem dežurnih službi

Prava i uslovi korišćenja