Za kreiranje nove prijave, pozicionirajte marker Marker na željenu lokaciju na mapi ili koristite automatsku lokaciju putem GPS-a mobilnog uređaja i kliknite na dugme "Kreirajte novu prijavu na izabranoj poziciji".
Sve prijave Otvorena Dodjeljena Na čekanju Promjena nadležnosti Nenadležan Završena
TTV240389: Kontrola izvođenja nelegalnih građevinskih radova

P R I J A V A
U ime vlasnika stanova naselja Maslinjak u Krašićima podnosim prijavu protiv izvođača radova i vlasnika
parcele broj 817/1 koja se nalazi iznad plaže čiji smo korisnici. Obraćamo vam se sa velikom
zabrinutošću povodom trenutnog stanja plaže i pristupnog puta.
Naš zahtev je da se plaža po hitnom postupku očisti i vrati u prethodno stanje, što uključuje ne samo
prosto raščićavanje i uklanjanje građevinskog otpada, već i sanaciju oštećenog betona usled korišćenja
teške građevinske mehanizacije na plaži čija konstrukcija nije planirana da podrži težinu građevinskih
vozila.
Želimo da skrenemo pažnju i na činjenicu da se zemlja i kamenje sa gradilišta nalaze i u moru uz obalu,
čime je dodatno grubo narušena okolina, priobalni podvodni živi svet, kao i estetika same obale u
jednom od najlepših zaliva na svetu.
Deo plaže iznad koga se zida stambeni objekat u svakom trenutku tokom letnjih meseci koristi više
desetina dece i mladih i to im je jedini prostor za rekreaciju i druženje. Naša plaža, nekada oaza mira i
opuštanja, sada je prostor prekriven građevinskim otpadom sa gradilišta koje se nalazi u zoni morskog
dobra.
Pored gore navedenog, izražavamo i duboku zabrinutost zbog mogućeg urušavanja prilaznog puta za
plažu. Usled obilnih kiša koje nisu retkost u ovom delu Crne Gore, a zbog raskopane zemlje duž
pomenutog puta, postoji realna opasnost od erozije zemljišta na kojem se nalazi put, što bi moglo
dovesti do njegovog delimičnog ili potpunog oštećenja. Napominjemo da ni taj put nije projektovan za
tešku mehanizaciju koja se u ovom trenutku koristi za potrebe gradilišta, te stoga zahtevamo hitnu
reakciju kako bismo spriječili njegovo potencijalno urušavanje. Smatramo da je suvišno napomenuti da
taj prilazni put koriste osobe sa invaliditetom i roditelji sa dečjim kolicima, ne samo iz našeg, već i iz
ostalih naselja iz Krašića koja su ostala bez svojih plaža.
Nadamo se da ćete naložiti odgovornom licu sa gradilišta da po hitnom postupku obezbedi potporu za
pomenuti put i da ćete adekvatno sakcionisati ovakvo neodgovorno i bahato ponašanje pojedinaca koji
zbog ekonomskog interesa uništavaju prirodnu okolinu i društvenu svojinu.
Od vas kao nadležne institucije očekujemo hitno delovanje i puno razumevanje ozbiljnosti trenutne
situacije kako bi se ovaj problem brzo i uspešno rešio. Nadamo se da ćete preduzeti potrebne korake
bez odlaganja, kao i da ćete osigurati da se ovaj scenario ne ponovi u budućnosti.
S poštovanjem,
- U prilogu dostavljamo fotografije koje prikazuju trenutno stanje plaže

11/04/2024 17:25:57 Završeno
TTV240388: Kontrola izvođenja nelegalnih građevinskih radova

Urušavanje plaže

11/04/2024 15:42:20 Završeno
TTV240385: Kontrola izvođenja nelegalnih građevinskih radova

U ime vlasnika stanova naselja Maslinjak u Krašićima podnosim prijavu protiv izvođača radova i vlasnika parcele broj 817/1 koja se nalazi iznad plaže čiji smo korisnici. Obraćamo vam se sa velikom zabrinutošćupovodom trenutnog stanja plaže i pristupnog puta.
Naš zahtev je da se plaža po hitnom postupku očisti i vrati u prethodno stanje, što uključuje ne samo prosto raščićavanje i uklanjanje građevinskog otpada, već i sanaciju oštećenog betona usled korišćenja teške građevinske mehanizacije na plaži čija konstrukcija nije planirana da podrži težinu građevinskih vozila.
Želimo da skrenemo pažnju i na činjenicu da se zemlja i kamenje sa gradilišta nalaze i u moru uz obalu, čime je dodatno grubo narušena okolina, priobalni podvodni živi svet, kao i estetika same obale u jednom od najlepših zaliva na svetu.
Deo plaže iznad koga se zida stambeni objekat u svakom trenutku tokom letnjih meseci koristi više desetina dece i mladih i to im je jedini prostor za rekreaciju i druženje. Naša plaža, nekada oaza mira i opuštanja, sada je prostor prekriven građevinskim otpadom sa gradilišta koje se nalazi u zoni morskog dobra.
Pored gore navedenog, izražavamo i duboku zabrinutost zbog mogućeg urušavanja prilaznog puta za plažu. Usled obilnih kiša koje nisu retkost u ovom delu Crne Gore, a zbog raskopane zemlje duž pomenutog puta, postoji realna opasnost od erozije zemljišta na kojem se nalazi put, što bi moglo dovesti do njegovog delimičnog ili potpunog oštećenja. Napominjemo da ni taj put nije projektovan za tešku mehanizaciju koja se u ovom trenutku koristi za potrebe gradilišta, te stoga zahtevamo hitnu reakciju kako bismo spriječili njegovo potencijalno urušavanje. Smatramo da je suvišno napomenuti da taj prilazni put koriste osobe sa invaliditetom i roditelji sa dečjim kolicima, ne samo iz našeg, već i iz ostalih naselja iz Krašića koja su ostala bez svojih plaža.
Nadamo se da ćete naložiti odgovornom licu sa gradilišta da po hitnom postupku obezbedi potporu za pomenuti put i da ćete adekvatno sakcionisati ovakvo neodgovorno i bahato ponašanje pojedinaca koji zbog ekonomskog interesa uništavaju prirodnu okolinu i društvenu svojinu.
Od vas kao nadležne institucije očekujemo hitno delovanje i puno razumevanje ozbiljnosti trenutne situacije kako bi se ovaj problem brzo i uspešno rešio. Nadamo se da ćete preduzeti potrebne korake bez odlaganja, kao i da ćete osigurati da se ovaj scenario ne ponovi u budućnosti.
U prilogu je prijava sa slikama.
S poštovanjem,
Milica Radenović

11/04/2024 10:30:03 Završeno
TTV240384: Kontrola izvođenja nelegalnih građevinskih radova

Postovani, obracam se povodom izgradnje vile na obali plaze u Krašićima,čime je uzurpirana plaza koju vlasnici stanova u naselju Maslinjak koriste vec 40godina.Molimo vas za proveru i uskladjenost radova glavnog projekta sa UTU i da li je investitor ovim uzurpirao i devastirao plazu koja je morsko dobro.Unapred zahvalna

10/04/2024 21:23:26 Završeno
TTV240379: Kontrola izvođenja nelegalnih građevinskih radova

U ime vlasnika stanova naselja Maslinjak u Krašićima podnosim prijavu protiv izvođača radova i vlasnika
parcele broj 817/1 koja se nalazi iznad plaže čiji smo korisnici. Obraćamo vam se sa velikom
zabrinutošću povodom trenutnog stanja plaže i pristupnog puta.
Naš zahtev je da se plaža po hitnom postupku očisti i vrati u prethodno stanje, što uključuje ne samo
prosto raščićavanje i uklanjanje građevinskog otpada, već i sanaciju oštećenog betona usled korišćenja
teške građevinske mehanizacije na plaži čija konstrukcija nije planirana da podrži težinu građevinskih
vozila.
Želimo da skrenemo pažnju i na činjenicu da se zemlja i kamenje sa gradilišta nalaze i u moru uz obalu,
čime je dodatno grubo narušena okolina, priobalni podvodni živi svet, kao i estetika same obale u
jednom od najlepših zaliva na svetu.
Deo plaže iznad koga se zida stambeni objekat u svakom trenutku tokom letnjih meseci koristi više
desetina dece i mladih i to im je jedini prostor za rekreaciju i druženje. Naša plaža, nekada oaza mira i
opuštanja, sada je prostor prekriven građevinskim otpadom sa gradilišta koje se nalazi u zoni morskog
dobra.
Pored gore navedenog, izražavamo i duboku zabrinutost zbog mogućeg urušavanja prilaznog puta za
plažu. Usled obilnih kiša koje nisu retkost u ovom delu Crne Gore, a zbog raskopane zemlje duž
pomenutog puta, postoji realna opasnost od erozije zemljišta na kojem se nalazi put, što bi moglo
dovesti do njegovog delimičnog ili potpunog oštećenja. Napominjemo da ni taj put nije projektovan za
tešku mehanizaciju koja se u ovom trenutku koristi za potrebe gradilišta, te stoga zahtevamo hitnu
reakciju kako bismo spriječili njegovo potencijalno urušavanje. Smatramo da je suvišno napomenuti da
taj prilazni put koriste osobe sa invaliditetom i roditelji sa dečjim kolicima, ne samo iz našeg, već i iz
ostalih naselja iz Krašića koja su ostala bez svojih plaža.
Nadamo se da ćete naložiti odgovornom licu sa gradilišta da po hitnom postupku obezbedi potporu za
pomenuti put i da ćete adekvatno sakcionisati ovakvo neodgovorno i bahato ponašanje pojedinaca koji
zbog ekonomskog interesa uništavaju prirodnu okolinu i društvenu svojinu.
Od vas kao nadležne institucije očekujemo hitno delovanje i puno razumevanje ozbiljnosti trenutne
situacije kako bi se ovaj problem brzo i uspešno rešio. Nadamo se da ćete preduzeti potrebne korake
bez odlaganja, kao i da ćete osigurati da se ovaj scenario ne ponovi u budućnosti.
S poštovanjem,

09/04/2024 22:27:53 Završeno
TTV240376: Kontrola izvođenja nelegalnih građevinskih radova

Uništavanje plaže, nelegalno narušavanje morskog dobra!

09/04/2024 19:04:12 Završeno
TTV240377: Kontrola izvođenja nelegalnih građevinskih radova

Uništavanje plaže, nelegalno narušavanje morskog dobra!

09/04/2024 19:04:12 Završeno
TTV240375: Kontrola izvođenja nelegalnih građevinskih radova

PRIJAVA

U ime vlasnika stanova naselja Maslinjak u Krašićima podnosim prijavu protiv izvođača radova i vlasnika parcele broj 817/1 koja se nalazi iznad plaže čiji smo korisnici. Obraćamo vam se sa velikom zabrinutošću povodom trenutnog stanja plaže i pristupnog puta.

Naš zahtev je da se plaža po hitnom postupku očisti i vrati u prethodno stanje, što uključuje ne samo prosto raščićavanje i uklanjanje građevinskog otpada, već i sanaciju oštećenog betona usled korišćenja teške građevinske mehanizacije na plaži čija konstrukcija nije planirana da podrži težinu građevinskih vozila.
Želimo da skrenemo pažnju i na činjenicu da se zemlja i kamenje sa gradilišta nalaze i u moru uz obalu, čime je dodatno grubo narušena okolina, priobalni podvodni živi svet, kao i estetika same obale u jednom od najlepših zaliva na svetu.
Deo plaže iznad koga se zida stambeni objekat u svakom trenutku tokom letnjih meseci koristi više desetina dece i mladih i to im je jedini prostor za rekreaciju i druženje. Naša plaža, nekada oaza mira i opuštanja, sada je prostor prekriven građevinskim otpadom sa gradilišta koje se nalazi u zoni morskog dobra.
Pored gore navedenog, izražavamo i duboku zabrinutost zbog mogućeg urušavanja prilaznog puta za plažu. Usled obilnih kiša koje nisu retkost u ovom delu Crne Gore, a zbog raskopane zemlje duž pomenutog puta, postoji realna opasnost od erozije zemljišta na kojem se nalazi put, što bi moglo dovesti do njegovog delimičnog ili potpunog oštećenja. Napominjemo da ni taj put nije projektovan za tešku mehanizaciju koja se u ovom trenutku koristi za potrebe gradilišta, te stoga zahtevamo hitnu reakciju kako bismo spriječili njegovo potencijalno urušavanje. Smatramo da je suvišno napomenuti da taj prilazni put koriste osobe sa invaliditetom i roditelji sa dečjim kolicima, ne samo iz našeg, već i iz ostalih naselja iz Krašića koja su ostala bez svojih plaža.
Nadamo se da ćete naložiti odgovornom licu sa gradilišta da po hitnom postupku obezbedi potporu za pomenuti put i da ćete adekvatno sakcionisati ovakvo neodgovorno i bahato ponašanje pojedinaca koji zbog ekonomskog interesa uništavaju prirodnu okolinu i društvenu svojinu.
Od vas kao nadležne institucije očekujemo hitno delovanje i puno razumevanje ozbiljnosti trenutne situacije kako bi se ovaj problem brzo i uspešno rešio. Nadamo se da ćete preduzeti potrebne korake bez odlaganja, kao i da ćete osigurati da se ovaj scenario ne ponovi u budućnosti.

S poštovanjem, Goran Živković
U prilogu dostavljam fotografiju koja prikazuju trenutno stanje plaže.

09/04/2024 18:38:41 Završeno
TTV240360: Kućni red i održavanje stambenih zgrada

P R I J A V A
U ime vlasnika stanova naselja Maslinjak u Krašićima podnosim prijavu protiv izvođača radova i vlasnika
parcele broj 817/1 koja se nalazi iznad plaže čiji smo korisnici. Obraćamo vam se sa velikom
zabrinutošću povodom trenutnog stanja plaže i pristupnog puta.
Naš zahtev je da se plaža po hitnom postupku očisti i vrati u prethodno stanje, što uključuje ne samo
prosto raščićavanje i uklanjanje građevinskog otpada, već i sanaciju oštećenog betona usled korišćenja
teške građevinske mehanizacije na plaži čija konstrukcija nije planirana da podrži težinu građevinskih
vozila.
Želimo da skrenemo pažnju i na činjenicu da se zemlja i kamenje sa gradilišta nalaze i u moru uz obalu,
čime je dodatno grubo narušena okolina, priobalni podvodni živi svet, kao i estetika same obale u
jednom od najlepših zaliva na svetu.
Deo plaže iznad koga se zida stambeni objekat u svakom trenutku tokom letnjih meseci koristi više
desetina dece i mladih i to im je jedini prostor za rekreaciju i druženje. Naša plaža, nekada oaza mira i
opuštanja, sada je prostor prekriven građevinskim otpadom sa gradilišta koje se nalazi u zoni morskog
dobra.
Pored gore navedenog, izražavamo i duboku zabrinutost zbog mogućeg urušavanja prilaznog puta za
plažu. Usled obilnih kiša koje nisu retkost u ovom delu Crne Gore, a zbog raskopane zemlje duž
pomenutog puta, postoji realna opasnost od erozije zemljišta na kojem se nalazi put, što bi moglo
dovesti do njegovog delimičnog ili potpunog oštećenja. Napominjemo da ni taj put nije projektovan za
tešku mehanizaciju koja se u ovom trenutku koristi za potrebe gradilišta, te stoga zahtevamo hitnu
reakciju kako bismo spriječili njegovo potencijalno urušavanje. Smatramo da je suvišno napomenuti da
taj prilazni put koriste osobe sa invaliditetom i roditelji sa dečjim kolicima, ne samo iz našeg, već i iz
ostalih naselja iz Krašića koja su ostala bez svojih plaža.
Nadamo se da ćete naložiti odgovornom licu sa gradilišta da po hitnom postupku obezbedi potporu za
pomenuti put i da ćete adekvatno sakcionisati ovakvo neodgovorno i bahato ponašanje pojedinaca koji
zbog ekonomskog interesa uništavaju prirodnu okolinu i društvenu svojinu.
Od vas kao nadležne institucije očekujemo hitno delovanje i puno razumevanje ozbiljnosti trenutne
situacije kako bi se ovaj problem brzo i uspešno rešio. Nadamo se da ćete preduzeti potrebne korake
bez odlaganja, kao i da ćete osigurati da se ovaj scenario ne ponovi u budućnosti.
S poštovanjem,
- U prilogu dostavljamo fotografije koje prikazuju trenutno stanje plaže, kao i izgled plaže pre
uništavanja

08/04/2024 18:03:40 Završeno
TTV240355: Odvoženje otpada iz domaćinstva

Otpad opet nije odnesen..

06/04/2024 19:51:51 Završeno
TTV240354: Kontrola izvođenja nelegalnih građevinskih radova

Sve je veća rupa na obali mora. Devastiranje morskog dobra!!!
Ovo je katastrofa!

06/04/2024 10:43:21 Završeno
TTV240352: Kontrola izvođenja nelegalnih građevinskih radova

Izvođač radova na polaganju elektrokabla od Opatova prema gradu, već duže od mjesec dana drži otkopan rov u Donjoj Lastvi i na Seljanovu, dugačak preko 400 metara i još nije položiom kabal. Uništen trotoar i pješaci nemaju kuda da se kreću.

05/04/2024 12:39:04 Završeno
TTV240351: Kontrola izvođenja nelegalnih građevinskih radova

Potrebna je hitna reakcija, plaza u Krasicima je totalno devastirana. Vlasnik zemljista gradi vilu ali je totalno raskopao celu obalu!!!!!!

05/04/2024 08:44:01 Završeno
TTV240350: Kontrola izvođenja nelegalnih građevinskih radova


U naselju Krasici izvodi se nelegalno zidanje objekta na samoj plazi u centru ,odmah ispod naselja Maslinjak kome ta plaza i pripada poslednjih 40 godina.
Molim da izadjete na teren i ne delujete u skladu sa zakonom o nelegalnoj gradnji.

05/04/2024 07:05:46 Završeno
TTV240349: Kontrola izvođenja nelegalnih građevinskih radova

Postovanje,

u okviru plaze naselja Maslinjak u Krasicima, izvode se gradjevinski radovi radi izgradnje nove vile.
Ukoliko je sve u redu sa gradjevinskim dozvolama za izgradnju iste, sigurno ne moze biti u redu da se srusi deo plaze na kome se deca Krasica svakodnevno igraju i provode leto.
Nadam se da cete imati sluha i sacuvati mesto koje je leti svakodnevno mesto okupljanja omladine.

Lep pozdrav,
Natasa Cvetkovic

04/04/2024 22:13:24 Završeno
TTV240347: Odvoženje otpada iz domaćinstva

Smeće nije izneto tri nedelje. Zatrpan je vrećama pored i iza kanti za otpatke. Smrad je užasan. Djeca žive u kućama. Poduzmite hitne mjere.

03/04/2024 22:42:30 Završeno
TTV240344: Kontrola izvođenja nelegalnih građevinskih radova

Poštovani,
Gradilište Boka place ne poseduje adekvatnu ogradu koja razdvaja trotoar od gradilišta. Iz tog razloga, trotoar koji najviše koriste deca na putu od/do škole je konstantno prljav i pun kamenja i šljunka, koji izlaze ispod ograde i kroz ogradu. Takođe kada je kiša deca doslovno moraju na magistralu da izađu kako bi izbegli baru, jer se trotoat stalno sužava. Doslovno nikada ga očistili nisu.
Danas je moje dete, koje ima 6 godina, sa biciklom zapelo na kamen, isprevrtalo se i završilo u Kotoru sa tri šava na glavi!!!
Molim Vas da reagujete što pre i da nadležni sa pomenutog gradilišta osiguraju da se svakodnevno vrši kontrola i čišćenje trotoara koji mora da bude siguran, prohodan i čist zbog dece koja tuda prolaze.
Smatram da je u majmanju ruku sramotno da pored milionskih projekata i tobože najluksuznijeg dela grada imamo trotoar u ovakvom stanju.
Pored fotografija imam i snimak koji ovde nije moguće postaviti.

31/03/2024 01:49:00 Završeno
TTV240339: Odvoženje otpada iz domaćinstva

Stranci vrlo kulturno ociste svoje dvoriste od raznog otpada..zatim taj isti otpad ostave na javnu povrsinu-put a sto i nebi kad im se moze..kazne nikakve nema..