Za kreiranje nove prijave, pozicionirajte marker Marker na željenu lokaciju na mapi ili koristite automatsku lokaciju putem GPS-a mobilnog uređaja i kliknite na dugme "Kreirajte novu prijavu na izabranoj poziciji".
Sve prijave Otvorena Dodjeljena Na čekanju Promjena nadležnosti Nenadležan Završena
TTV240378: Rupe na ulicama i putevima

Usled prolaska teskih kamiona (iako postoji jasna zabrana) ostećena je potpunosti nivelacija terena i asfaltna podloga u ulici Marici

09/04/2024 19:16:14 Dodjeljen
TTV240374: Rupe na ulicama i putevima

Poštovani,
Obraćavam se povodom izgradnje novog objekta u naselju Maslinjak Krašići. Graditelj objekta je oštetio silazni put ka plaži koji smo mi izgradili i koji koristi celo naselje kako bi pristupilo plaži. I plažu i put smo izgradili krajem osamdesetih godina, a na osnovu saglasnosti koje smo dobili od Morskog dobra i opštine. Naglašavamo da smo od početka korišćenja naselja do danas neprekidno koristili i plažu i silazni put.

Molim vas za hitnu intervenciju, kako bi se sprečilo oštečenje i uzurpacija silaznog puta.

09/04/2024 17:10:50 Dodjeljen
TTV240299: Slivnici i rešetke

Po ko zna koji put Vam se obraćam sa molbom,kada će se rešetka na putu popraviti. Ovo već postaje neizdržljivo. Ne možemo noću spavat od silnog lupanja prilikom prelaska auta preko nje. Sada Vas već molim da to napravite kako bi trebalo,jednom za vazda.

18/03/2024 19:34:21 Dodjeljen
TTV240189: Održavanje javnih zelenih površina

Poštovani,

U ranijoj prijavi br.TT 240130 naveli ste da je Opštinska staza očišćenja. Moram Vam saopštiti da nije , na žalost sviju nas . Možda ste očistili neku drugu ovu niste. Ponavljam radi se o kat.par.2383 KO Tivat koja je u vlasništvu Opštine. Staza je neočičšena u donjem dijelu tj. pored kat.par.2382/2, 2400, 2385 sve KO Tivat. Ne sumljam da će se ova staza očistiti, akcenat treba staviti ko baca ovaj zeleni otpad na ovu stazu. Nije niko sa Seljanova donio smeće u Kalimanj.
Pitanje za Direkciju za imovinu zašto ova staza ne izlazi na ulicu Stari put jer je ranije izlazila, a sada je blokiran dalji prolaz od strane privatnih lica i neodgovorhih pojedinaca koji su bacili zeleni otpad na nju.

Građani naselja Mažine i Tripovića koji hoće da koriste ovu stazu.

20/02/2024 12:14:38 Dodjeljen
TTV240176: Ostale kategorije

Inicjativa opstini i komunalnom - da se na stazi na potezu tvrdjava vrmac - repetitor - sveti ilija- gornja lastva pokupi sav komunalni otpad i smece a u susret novoj turistickoj sezoni

18/02/2024 11:51:52 Dodjeljen

Inf​o

Elektronski obrazac možete popuniti ćiriličnim ili latiničnim pismom.
Polja označena zvjezdicom su obavezna.

Napomena

Vaši zahtjevi, upućeni putem ovog servisa, u periodu od petka u 14 časova pa sve do nedelje, bice evidentirani u ponedeljak u 7 časova.
Ukoliko se radi o problemu koji zahtjeva hitnu intervenciju, na raspolaganju su vam dežurne službe koje možete kontaktirati putem navedenih brojeva telefona.

Telefoni dežurnih službi


Komunalna policija: +382 (0)69 000 330
D.O.O. Komunalno Tivat: +382 (0)32 671 039
D.O.O. Vodovod i Kanalizacija: +382 (0)32 671 788