Posljednjih 5 prijava u obradi:

ID: 1022 13:42:11 Mar-23 2018 Otvorena
Održavanje zelenih površina Krateri na putu NOVO NASELJE - LUSTICA, ukoliko je velika investicija... Prijava otvorena. Oblatno, Montenegro
ID: 1016 11:31:23 Mar-19 2018 Zatvorena (uspješno)
Ostale kategorije Otvoreni kanal, smrdi U narednom periodu, radnici DOO Komunalno... 27 Jadranska magistrala, Tivat, Црна Гора
ID: 1021 12:37:55 Mar-22 2018 Otvorena
Javna rasvjeta ne radi sijalica na stubu javne rasvjete preko puta montenegrina... Prijava otvorena. 11 21 Novembra, Tivat, Montenegro
ID: 1019 11:23:25 Mar-21 2018 Zatvorena (uspješno)
Ostale kategorije gradski saobracaj obracam vam se sa molbom da urgirate na redovnom... U naredenom periodu, Inspektor za drumski... gradiosnica bb
ID: 1012 17:49:56 Mar-18 2018 Zatvorena (uspješno)
Rupe na ulicama i putevima Uz ivicu magistralnog puta preko puta Castelane, nisu zatvorili... Za gore navedeni problem obratite se Direkciji... Jadranska magistrala, Tivat, Montenegro

Kontakt podaci

web: http://tivat.sistem48.me/
email: tivat@sistem48.me
telefon: +382 (0)32 661 361
viber/sms: +382 (0)69 382 000

SISTEM 48 Vam omogućava da u bilo koje vrijeme i na jednostavan način putem web portala: tivat.sistem48.me prijavite komunalni problem i pratite status rješavanja prijava.
U roku od 48 sati* nadležne službe izlaze na teren i rješavaju problem (ukoliko je moguće) ili makar izvještavaju o statusu rješavanja problema.
Rok od 48 sati teče radnim danima od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema.
PRAVA I USLOVI KORIŠĆENJA
Korišćenjem portala SISTEM 48 pristajete na prava i uslove korišćenja portala kako slijedi:
- Portal SISTEM 48 Opštine Tivat prikuplja i objavljuje podatke prijava komunalnih problema koje građani svojevoljno dostave ili unesu.
- Unešeni lični podaci korisnika nijesu javno dostupni, čuvaju se u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, koriste se samo za interne potrebe evidencije i obavještavanja o statusu rješavanja prijava i ni u jednom drugom slučaju se neće koristiti niti ustupiti trećim licima.
- Svaka zloupotreba i unošenje netačnih i zlonamjernih informacija podliježe zakonskim sankcijama.
- Opština i opštinske službe nijesu u obavezi da objave unešene informacije koje smatraju netačnim i neprimjerenim.