Posljednjih 5 prijava u obradi:

ID: 3075 12:33:35 Aug-05 2021 Otvorena
Kućni red i održavanje stambenih zgrada Tece na javnoj povrsini(putu) i sliva na moj plac,ulica Bradasevo... Prijava otvorena. Bradasevo 1
ID: 3074 10:21:09 Aug-05 2021 Otvorena
Kontrola izvođenja nelegalnih građevinskih radova Rade od jutra do mraka. Čuje se zvuk čekića cijeli dan. Zar ne... Prijava otvorena. CPH4+9GF, Tivat, Montenegro
ID: 3071 00:41:16 Aug-05 2021 Otvorena
Ostale kategorije Poštovani, Kao lice sa invaliditetom jako teško se krećem i... Prijava otvorena. Unnamed Road, Krašići, Црна Гора
ID: 3072 00:43:03 Aug-05 2021 Otvorena
Ostale kategorije Poštovani, Kao lice sa invaliditetom jako teško se krećem i... Prijava otvorena. Unnamed Road, Krašići, Црна Гора
ID: 3073 00:49:11 Aug-05 2021 Otvorena
Kontrola izvođenja nelegalnih građevinskih radova Na Pinama u 2 poslovna prostora ( bivši caffe bar Apolon i suvenirnica)... Prijava otvorena. 15 Obala Maršala Tita, Tivat 85320, Montenegro

Kontakt podaci

web: http://tivat.sistem48.me/
email: tivat@sistem48.me
telefon: +382 (0)32 661 361
viber/sms: +382 (0)69 382 000

SISTEM 48 Vam omogućava da u bilo koje vrijeme i na jednostavan način putem web portala: tivat.sistem48.me prijavite komunalni problem i pratite status rješavanja prijava.
U roku od 48 sati* nadležne službe izlaze na teren i rješavaju problem (ukoliko je moguće) ili makar izvještavaju o statusu rješavanja problema.
Rok od 48 sati teče radnim danima od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema.
PRAVA I USLOVI KORIŠĆENJA
Korišćenjem portala SISTEM 48 pristajete na prava i uslove korišćenja portala kako slijedi:
- Portal SISTEM 48 Opštine Tivat prikuplja i objavljuje podatke prijava komunalnih problema koje građani svojevoljno dostave ili unesu.
- Unešeni lični podaci korisnika nijesu javno dostupni, čuvaju se u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, koriste se samo za interne potrebe evidencije i obavještavanja o statusu rješavanja prijava i ni u jednom drugom slučaju se neće koristiti niti ustupiti trećim licima.
- Svaka zloupotreba i unošenje netačnih i zlonamjernih informacija podliježe zakonskim sankcijama.
- Opština i opštinske službe nijesu u obavezi da objave unešene informacije koje smatraju netačnim i neprimjerenim.