Posljednjih 5 prijava u obradi:

ID: 960 18:42:16 Feb-22 2018 Zatvorena (uspješno)
Nepropisno parkiranje Kao prvo, nakon izmještanja trafostanice kod švedskih baraka,... Komunalna policija je kontaktirala vlasnika... Kotorska, Tivat, Montenegro
ID: 961 07:21:17 Feb-23 2018 Zatvorena (uspješno)
Nepropisno parkiranje Nepropisno parkiranje, takodje i posle znaka ista situacija.... Komunalna policija je izašla na datu lokaciju... 17 Palih Boraca, Tivat, Montenegro
ID: 962 07:25:38 Feb-23 2018 Otvorena
Ostale kategorije Ostrvo treba da se vrati u prvobitno stanje, mislim da je to... Prijava otvorena. 12 Đačka, Tivat, Montenegro
ID: 956 09:51:04 Feb-21 2018 Zatvorena (uspješno)
Ostale kategorije Nasa kuća se nalazi u Dumidranu,iza prodavnice Jabuka,odma ispod... Za gore navedeni problem obratite se Direkciji... Dumidran, Tivat, Montenegro
ID: 958 08:27:28 Feb-22 2018 Odbijena
Čišćenje ulica Opasno za vozače prilikom mimoilaženja Prijava odbijena jer je nepotpuna. Jadranska magistrala, Lepetane, Црна Гора

Kontakt podaci

web: http://tivat.sistem48.me/
email: tivat@sistem48.me
telefon: +382 (0)32 661 361
viber/sms: +382 (0)69 382 000

SISTEM 48 Vam omogućava da u bilo koje vrijeme i na jednostavan način putem web portala: tivat.sistem48.me prijavite komunalni problem i pratite status rješavanja prijava.
U roku od 48 sati* nadležne službe izlaze na teren i rješavaju problem (ukoliko je moguće) ili makar izvještavaju o statusu rješavanja problema.
Rok od 48 sati teče radnim danima od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema.
PRAVA I USLOVI KORIŠĆENJA
Korišćenjem portala SISTEM 48 pristajete na prava i uslove korišćenja portala kako slijedi:
- Portal SISTEM 48 Opštine Tivat prikuplja i objavljuje podatke prijava komunalnih problema koje građani svojevoljno dostave ili unesu.
- Unešeni lični podaci korisnika nijesu javno dostupni, čuvaju se u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, koriste se samo za interne potrebe evidencije i obavještavanja o statusu rješavanja prijava i ni u jednom drugom slučaju se neće koristiti niti ustupiti trećim licima.
- Svaka zloupotreba i unošenje netačnih i zlonamjernih informacija podliježe zakonskim sankcijama.
- Opština i opštinske službe nijesu u obavezi da objave unešene informacije koje smatraju netačnim i neprimjerenim.