Posljednjih 5 prijava u obradi:

ID: 1989 11:59:35 Sep-20 2019 Zatvorena (uspješno)
Nepropisno parkiranje Zauzeta ulica betonskim stubovima i plastikancima,betonskim zardinjerama,ne... Duplikat prijave#1987 Staničića br 9
ID: 1987 10:34:49 Sep-20 2019 Zatvorena (uspješno)
Nepropisno parkiranje Zauzeta cela strana ulice sa plasticnim i betonskim barikadama... Duplikat prijave#1987 Ulica Stanicica
ID: 1988 10:35:32 Sep-20 2019 Otvorena
Nepropisno parkiranje Zauzeta cela strana ulice sa plasticnim i betonskim barikadama... Prijava otvorena. Ulica Stanicica
ID: 1984 09:37:50 Sep-20 2019 Zatvorena (uspješno)
Kišni kanali i bujični potoci kanal začepljen, voda podigla ploče Za rješavanje ove reklamacije zreba da se... 35 Kalimanjska, Tivat, Montenegro
ID: 1985 09:50:20 Sep-20 2019 Otvorena
Javna rasvjeta ne radi ulična rasvjeta ispred hotela palme (na šetalištu) lijeva... Prijava otvorena. 4a Pakovo, Tivat, Montenegro

Kontakt podaci

web: http://tivat.sistem48.me/
email: tivat@sistem48.me
telefon: +382 (0)32 661 361
viber/sms: +382 (0)69 382 000

SISTEM 48 Vam omogućava da u bilo koje vrijeme i na jednostavan način putem web portala: tivat.sistem48.me prijavite komunalni problem i pratite status rješavanja prijava.
U roku od 48 sati* nadležne službe izlaze na teren i rješavaju problem (ukoliko je moguće) ili makar izvještavaju o statusu rješavanja problema.
Rok od 48 sati teče radnim danima od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema.
PRAVA I USLOVI KORIŠĆENJA
Korišćenjem portala SISTEM 48 pristajete na prava i uslove korišćenja portala kako slijedi:
- Portal SISTEM 48 Opštine Tivat prikuplja i objavljuje podatke prijava komunalnih problema koje građani svojevoljno dostave ili unesu.
- Unešeni lični podaci korisnika nijesu javno dostupni, čuvaju se u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, koriste se samo za interne potrebe evidencije i obavještavanja o statusu rješavanja prijava i ni u jednom drugom slučaju se neće koristiti niti ustupiti trećim licima.
- Svaka zloupotreba i unošenje netačnih i zlonamjernih informacija podliježe zakonskim sankcijama.
- Opština i opštinske službe nijesu u obavezi da objave unešene informacije koje smatraju netačnim i neprimjerenim.