Posljednjih 5 prijava u obradi:

ID: 3641 05:43:51 Jun-25 2022 Zatvorena (uspješno)
Buka Na potezu izmedju mazine i naselja pod kuk na poziciji buduceg... Poštovani, Službenici Sekretarijata za inspekcijski... 89, Mažina, Tivat, Montenegro
ID: 3673 08:46:19 Jul-04 2022 Otvorena
Buka sobzirom da je od 1og jula stupilo na snagu zabrana radova je... Prijava otvorena. CMQQ+X7M, Kapetana Marka Martinovića, Тиват, Црна Гора
ID: 3672 07:34:32 Jul-04 2022 Otvorena
Održavanje zelenih površina Poštovani, Trebalo bi pokositi travu sa jedne i druge strane... Prijava otvorena. CMWW+XP Donja Lastva, Montenegro
ID: 3671 20:21:49 Jul-03 2022 Otvorena
Buka U ulici Markostan II-Gradiosnica,pusta se muzika nenormalne jacine,koja... Prijava otvorena. CP9J+H2R, Мрчевац, Црна Гора
ID: 3670 17:06:28 Jul-03 2022 Otvorena
Nepropisno parkiranje Na dijelu magistrale, kod plaznog bara Bankina (gdje pocinje... Prijava otvorena. FM5M+X6V, Лепетанe, Црна Гора

Kontakt podaci

web: http://tivat.sistem48.me/
email: tivat@sistem48.me
telefon: +382 (0)32 661 361
viber/sms: +382 (0)69 382 000

SISTEM 48 Vam omogućava da u bilo koje vrijeme i na jednostavan način putem web portala: tivat.sistem48.me prijavite komunalni problem i pratite status rješavanja prijava.
U roku od 48 sati* nadležne službe izlaze na teren i rješavaju problem (ukoliko je moguće) ili makar izvještavaju o statusu rješavanja problema.
Rok od 48 sati teče radnim danima od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema.
PRAVA I USLOVI KORIŠĆENJA
Korišćenjem portala SISTEM 48 pristajete na prava i uslove korišćenja portala kako slijedi:
- Portal SISTEM 48 Opštine Tivat prikuplja i objavljuje podatke prijava komunalnih problema koje građani svojevoljno dostave ili unesu.
- Unešeni lični podaci korisnika nijesu javno dostupni, čuvaju se u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, koriste se samo za interne potrebe evidencije i obavještavanja o statusu rješavanja prijava i ni u jednom drugom slučaju se neće koristiti niti ustupiti trećim licima.
- Svaka zloupotreba i unošenje netačnih i zlonamjernih informacija podliježe zakonskim sankcijama.
- Opština i opštinske službe nijesu u obavezi da objave unešene informacije koje smatraju netačnim i neprimjerenim.